Beskrivelse af 0. klasse 2023/24

Arbejdet i børnehaveklasserne er baseret på 6 kompetencemål udarbejdet af Undervisningsministeriet.

Undervisningen tilrettelægges sådan, at eleverne opnår både faglige og sociale færdigheder i løbet af det første skoleår. Eleverne skal møde udfordringer, der udvikler deres nysgerrighed, videbegær og lyst til at lære mere, samtidig med at de bliver fortrolige med at gå i skole.

0. klasse skal skabe fundamentet for elevernes videre skolegang. Eleverne stifter blandt andet bekendtskab med tal, bogstaver og sprog. De vil lære at agere i forskellige sociale sammenhænge. De vigtige sociale kompetencer er at kunne opretholde arbejdsro, at forstå og efterleve fælles regler og

beskeder, samt selv at være med til at skabe et godt klassemiljø. Eleverne skal gennem undervisningen og dagligdagen i 0. klasserne lære, at de er en del af et fællesskab. Udgangspunktet for undervisningen er leg og læring i forskellige former. Når året i 0. klasserne er slut, vil børnene være trygge ved, hvad det betyder at gå i skole og være klar til den videre skolegang i 1. klasse.

Nøgleordet i børnehaveklassen er tryghed. At skabe en tryg hverdag med nye kammerater, lærere og omgivelser. Det er vigtigt, at overgangen fra børnehave til 0. klasse og senere videre til 1. klasse er tryg for den enkelte elev. Vi lægger vægt på, at eleverne hurtigt kommer til at føle en samhørighed med hinanden og os voksne, så der skabes gode rammer for leg og læring. Derfor vil vi prioritere aktiviteter, der styrker klassesammenhold og kammeratskab højt.

Vi prioriterer en tæt kontakt og dialog med eleverne, for at støtte, vejlede og sikre god trivsel. Evaluering foregår løbende i teamet. Ligeledes evaluerer vi gennem elevsamtaler og skole/hjemsamtaler to gange i løbet af skoleåret. For at opnå de bedste betingelser for en god skolestart, lægger vi stor vægt på et åbent og ærligt samarbejde mellem skole og hjem. Intra er det daglige bindeled, og det er vigtigt at holde sig informeret herigennem, da det også er her, I kan finde lektierne. Derudover er I naturligvis altid velkomne til at kontakte os.

Vi glæder os til et godt samarbejde.

Venlig hilsen

Lena og Lise (primærpædagoger)

Rikke og Line (børnehaveklasseledere) Camilla og Anne (dansklærere)

Årsplan for 0. klasserne.