6. årgang

Læs årsplanen for dansk her.

Læs årsplanen for matematik her.

Læs årsplanen for engelsk her.

Læs årsplanen for tysk her.

Læs årsplanen for idræt her.

Læs årsplanen for kristendom her.

Læs årsplanen for historie her.

Læs årsplanen for biologi her.

Læs årsplanen for fysik/kemi her.

Læs årsplanen for musik her.

Læs årsplanen for sløjd her.

Læs årsplanen for geografi her.

Læs årsplanen for madkundskab her.

Læs årsplanen for Håndværk og design her.